COMING SOON

ICON 1 - אייקון העסקים של חולון

גן השיקמים ממשיכה את ההצלחה בפארק העסקים והפנאי החדש בחולון, עם השקת שלב א’ של פרויקט ICON.
השיווק בקרוב!  להרשמה מוקדמת – 050-542-0225.
תפריט