ICON 1 - אייקון העסקים של חולון

 
גן השיקמים ממשיכה את ההצלחה בפארק העסקים והפנאי החדש בחולון, עם פתיחת שלב א' של פרויקט ICON.
 
השיווק בקרוב!  להרשמה מוקדמת - 050-542-0225.